לאחר שערכתם סקר שוק ובחרתם בגוף המלווה, הגיע הזמן לקחת את המשכנתא. כדי לצלוח את תהליך לקיחת המשכנתא בקלות, אלו השלבים שאנו ממליצים לבצע:

בדקו את המצב המשפטי של הדירה 

לפני החתימה על הסכם הרכישה הוציאו נסח טאבו בלשכת רישום מקרקעין. בררו מיהם הבעלים הרשומים של הדירה, בדקו שלא רשומה הערת אזהרה ושהדירה איננה משועבדת (שלא לצורך משכנתא) . 

המסמכים הדרושים

  • תעודת זהות כולל ספח של כל אחד ממבקשי הבקשה.
  • תעודת זכאות, אם ישנה.
  • חוזה רכישת הדירה.
  • אישור על רישום הדירה ובעלי הזכויות בה (נסח טאבו, אישור החברה המשכנת או מנהל מקרקעי ישראל).
  • דפי חשבון בנק של שלושת החודשים אחרונים לכל חשבונות הבנק שלכם, כולל החשבון ממנו תשולם המשכנתא.
  • אישורי הכנסה (לשכירים – 3 תלושי שכר אחרונים, לעצמאים – אישור רו”ח ודוחות מס).
  • יתכן שתידרשו להציג מסמכים נוספים, בהתאם לאופי העסקה וההכנסה.

הגשת בקשה למשכנתא

הגישו בקשה לאישור עקרוני, אם אין בידכם אישור עקרוני בתוקף. חשוב לנו להדגיש שטרם רכישת הדירה עליכם להשיג אישור עקרוני על מנת שלא תאלצו לבטל את הרכישה בגלל שאף בנק לא הסכים לתת לכם משכנתא (חשוב מאוד, כי אם תבטלו עסקה אתם עלולים לשאת בקנס בגין ביטול עסקה). יש לקבל מהגוף המלווה הצעה עדכנית הכוללת את סכום המשכנתא, שיעור הריבית ועלויות נוספות, וזאת  לכל המסלולים בהתאם לתמהיל המשכנתא שבחרתם. ברגע שתחליטו לממש את ההצעה, תוכלו לפתוח את תיק המשכנתא. שימו לב, הצעת הריבית מוגבלת בזמן (30 יום)! אם לא תבחרו לממש את ההצעה בתקופה שנקבעה, יתכן ויחול  בה שינויים.

פתיחת תיק משכנתא

חוזה הרכישה המקורי – ברכישת דירה מיד שנייה או בבניה עצמית יש להציג חוזה רכישה מקורי .

הערכת שמאי מקרקעין – הגוף המלווה יעניק לכם רשימה הכוללת שלושה שמאים שנבחרו באופן אקראי מתוך מאגר ממוחשב. עליכם לבחור שמאי אשר יגיע ויעריך לכם את הנכס אותו אתם מעוניינים לרכוש.

חתימה על מסמכים ורשימות פעולות לביצוע – לאחר פתיחת תיק המשכנתא, תתבקשו לחתום על מסמכים שונים, ואף תקבלו מהגוף המלווה רשימת פעולות ומטלות לביצוע.

ביטוח משכנתא

הגוף המלווה יחייב אתכם לקנות ביטוח חיים המבטיח כי במקרה של פטירה של הלווים חס וחלילה, הביטוח ישלם לגוף המלווה את יתרת החוב וליורשים יישאר בית ללא משכנתא. כמו כן יהיה עליכם לרכוש ביטוח דירה. את ביטוחי המשכנתא ניתן לרכוש ממבטחים שונים ובאמצעות סוכנויות הביטוח השונות, והכל לפי בחירתכם.

חתימה על משכנתא

חשוב לקרוא גם את האותיות הקטנות בחוזה המשכנתא ובקשו מהבנק תקציר והבהרות להיבטים השונים של המשכנתא ושל השעבוד כגון:

  • האם תוכלו לשנות את תנאי ההחזר של המשכנתא?
  • מה המשמעות של אי-עמידה בתנאי ההחזר (פיגור בתשלומים, תשלום חלקי)?
  • מה תהיה ההשפעה על תהליך מכירת הדירה, אם וכאשר תהיה מכירה בעתיד?

קבלת הכסף 

לאחר ביצוע כל הפעולות הנדרשות והחתימה על כל המסמכים, יישלח תיק המשכנתא לבדיקה ולאישור סופי. לאחר קבלת האישור, תהליך שנמשך מספר ימים עד שבועות, יועבר אליכם הכסף.

הוצאת נסח טאבו מעודכן

לאחר קבלת המשכנתא יש להוציא שוב נסח טאבו לבדיקת נכונות רישום העברת הזכויות על שמכם ורישום השעבוד על שם הגוף המלווה.