זכאי למשכנתא מטעם המדינה הוא מי שעונה על כללים שנקבעו לצורך כך על ידי המדינה והונפקה לו תעודת זכאות.

זכאים יכולים להיות חסרי דירה או  בעלי דירה:

חסרי דירה

חסרי דירה הם מי שעונים על התנאים הבאים:

 • מי שאין ולא הייתה לו/לה דירה או חלק בדירה בבעלות.
 • מי שעל שמו דירה אך הדירה אינה זמינה לו למגורים בשל מגורי קרובי משפחה מקרבה ראשונה (אב/אם, סב/סבתא) ואין ולא הייתה לו דירה אחרת על שמו, ולא קיבל מהמדינה סיוע כלשהו לדיור.
 • מי שבהיותו נשוי, הייתה לו בבעלות דירה או חלק בדירה, ובעקבות גירושין הועברו הדירה או החלק בדירה ללא תמורה לבן הזוג לשעבר.

חסרי דירה הזכאים לתעודת זכאות הם:

 • זוגות נשואים עם או בלי ילדים
 • זוגות ידועים בציבור
 • זוגות שנרשמו לנישואין
 • יחיד/ה מגיל 30 (מגיל 21 למממשי סיוע ביישובי עדיפות לאומית)
 • משפחות חד-הוריות
 • עולים חדשים

בעלי דירה

במקרים מסוימים יוכלו גם “בעלי דירה”, כלומר מי שהיו או יש להם דירה או חלק בדירה, לקבל מהמדינה סיוע כספי.

בעלי דירה הזכאים לתעודת זכאות:

 • מי שהעבירו בעקבות גירושין עד 50% בדירה אחת בלבד עם תמורה של עד 50%, ומאז אין ולא היו להם זכויות בדירה.
 • מי שמתגוררים במצוקה (צפיפות מגורים או מצוקה בריאותית), בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

באפשרותכם לברר לקבל סיוע מאיתנו על מנת לברר האם אתם משתייכים לאחת מקבוצות הזכאות. במקרים מסוימים תוכלו להיחשב לזכאים, גם אם אינכם משתייכים לאחת מהקבוצות הללו.הסיוע מורכב מהלוואה צמודה למדד בריבית קבועה, לתקופה של – 20, 25 או 28 שנה, בתנאי החזר מועדפים. המדינה קובעת את גובה ההלוואה ואת תנאיה בהתאם למצבו האישי של הזכאי ובהתאם למיקום הדירה. היתרונות בהלוואת זכאות מתבטאים בריבית מועדפת, האפשרות לפרוע את ההלוואות בפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת הפסד כלכלי, תעריפי שמאות מיוחדים, תעריף מיוחד לדמי  טיפול באשראי ובביטחונות  ועוד.